ÇEVRE
GIDA
KALİTE
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
 • ÇEVRE POLİTİKAMIZ

   

   

   

   

  • TEKNOPET olarak amacımız, üretim ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanacak, çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek her türlü olumsuz etkileri belirleyip kontrol altında tutmaktır,

   Bu amaç doğrultusunda;

  • Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı
  • Doğal kaynakları verimli olarak kullanmayı, geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen göstermeyi
  • Havaya, suya ve toprağa verdiğimiz çevre etkilerini kontrol altında tutmayı ve bu etkileri azaltmayı,
  • Çevresel performansımızı ISO 14001 çevre yönetim sistemine paralel olarak ve sürekli geliştirerek kirliliği önlemeyi,
  • Çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi çevre konusunda bilinçlendirmeyi, kendimizi çevre koruma konusunda sürekli geliştirmeyi
  • Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek herhangi bir kaza veya acil durumda çevresel zararları en aza indirecek tedbirleri almayı, acil durum müdahale eylem planı hazırlamayı
  • Çevre amaç ve hedeflerine ulaşmak için periyodik gözden geçirmeler yapmayı taahhüt ediyoruz

   

 • GIDAYLA TEMASA UYGUN AMBALAJ ÜRETİM POLİTİKAMIZ

  • Üretim faaliyetlerimizi yasal mevzuatlara uygun yürütmeyi
  • Müşterilerimizin gıda güvenlik sistem gereksinimlerini karşılayacak şekilde ambalaj üretimi yapmayı geliştirmeyi,
  • İnsan sağlığına ve çevreye duyarlı olmayı
  • Tedarik zincirinin her aşamasında, hammadde alımından müşteriye teslime kadar fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik risklerini belirleyerek, tedbirler almayı ve ürünlerin gıda güvenliğine uygunluğunu sağlamayı taahhüt ediyoruz

   

 • KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Sürekli gelişim anlayışı ile oluşturduğumuz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda müşterimize her zaman en yüksek kalitede hizmet vermeyi
  • Tüm faaliyetlerinde, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranılan bir firma olmayı,
  • Yasal kanun, mevzuat ve yönetmeliklerin sürekli takibini yaparak yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmeyi, çalışanlarımızın sorumluluklarının bilincinde olmasını sağlamayı
  • Müşteri taleplerini zamanında, güvenli bir şekilde teslim ederek teslim zamanı ve hizmet kalitesi konusunda müşteri memnuniyetini sürekli en üst seviyede tutmayı
  • Müşterilerimizle olan ilişkilerimizin sürekliliğini sağlamayı
  • En uygun en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi
  • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve sürekli geliştirmeyi
  • Tedarikçi ve taşeronlarla güvene dayalı bir ilişki içinde olmayı
  • Tüm çalışanlarımızın yönetim sistemlerini benimsemesini, uygulamasını ve sürdürebilmesini sağlamayı
  • Süreçlerimizin performansını sistematik olarak ölçümleyerek gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi sağlamayı
  • Çalışanlarımızın eğitim yoluyla mesleki bilgi ve beceri düzeyini yükseltmeyi taahhüt ediyoruz

   

 • İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

  Amacımız iş sağlığı ve güvenliğine önem veren yönetim anlayışını benimsemek ve uygulamaktır.

   

  Bu doğrultuda;

   

  • Uymakla yükümlü olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili yürürlükteki yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere bağlı kalmayı,
  • Bünyemizdeki İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin performansını sürekli iyileştirmeyi,
  • İSG ile ilgili riskleri azaltarak yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyecek şekilde ergonomik, sağlıklı ve güvenli iş ortamları sağlamayı,
  • Çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek için eğitimler düzenlemeyi,
  • İşlerimizi kazasız olarak sürdürmeyi, kazaların önlenmesi için gereken tedbirleri almayı,
  • Kaza olması durumunda ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların en aza indirilmesi için gerekli önlemleri almayı
  • Acil durum planı hazırlamayı, acil durumlara yönelik (kazalar vb.) gerekli hazırlıkları yapmayı ve acil durum planını her yıl tatbik etmeyi taahhüt ediyoruzı
  • TEKNOPET şirket yönetimi; herkesin sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasının ve doğal çevreyi korumasının önemine ve bu hususun şirket başarısının önemli bir parçası olduğuna inanır.