Kalite Kontrol Laboratuvarımız

Kalite laboratuvarımız, uzman kadrosu ile ürünlerin hammadde girişinden son ürün çıkışına kadar olan süreçte tüm kontrolleri yaparak en yüksek kalite ürünlerin üretimini sağlamaktadır. Üretilen PET preform ve kavanozlarımız 7/24 kontrol edilerek hata payı minimuma düşürülmekte ve bu sayede müşteri memnuniyetimizi üst sınırlara taşımaktayız.

Kalite departmanımızda 6 üretim sorumlusu, 2 laborant, 2 yükleme kontrolü olmak üzere toplamda 10 kişi çalışmakta, tüm kayıtlar ölçüm anında GLP prosedürleri ile elektronik ortama aktarılarak herhangi bir bilgi kaybı veya hatalı veri girişi ihtimali ortadan kaldırılmaktadır.

Tüm ürünlerimiz ve hammaddeler için fiziksel, kimyasal ve görsel ölçme metotları ile kontroller sağlanmaktadır. Üretimin her aşamasında örnekler toparlanarak nem tayini, IV analizi, AA (asetaldehit) analizi ve renk kontrolleri yapılmaktadır.

Her tür problem ve üretimde çıkabilecek bütün sorunlar, kalite laboratuvarımız analizleri doğrultusunda üretim sorumluları ile görüşülerek gerekli müdahaleler yapılır ve çözüme ulaştırılır.

nem-cihaz.jpg
Image
Image

Nem Ölçüm Cihazları

Üretime girecek olan hammaddenin nem oranı kontrol edilerek uygun sıcaklık ataması yapılır.

Gaz Kromotografisi Cihazları

Üretilen PET Preformlar da oluşabilecek AA (asetaldehit) miktarı ölçülmekte.

 

Folyo Cihazları

Ürünlere (kavanoz) folyoların doğru şekilde yapıştırılıp yapıştırılmadığı kontrol edilir.

Image
Image
Image

Renk Ölçüm Cihazları

Renkli üretimler için renklerin doğruluğu ve yoğunluğu tespit edilir.

 

IV Cihazları

Üretime alınacak olan hammaddenin uygun akışkanlıkta olup olmadığı kontrol edilir.

 

Tartım Ölçüm Cihazları

Ürünlerin uygun ölçü ve gramajda olması sağlanır.

GLP (Good Lab Practices / İyi Laboratuvar Uygulamaları) Nedir?

İyi yönetilemeyen laboratuvarlar, deneyimsiz ve yetkin olmayan çalışan kadroları, sahte düzenlenen raporlar, eksik veriler, yetkisi olmayan kişiler tarafından onaylanan sonuçlar, testlerde kalibrasyonu yapılmamış araç kullanımları, yetersiz arşiv uygulamaları ve daha bir dizi olumsuz uygulama, GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi’nin ortaya çıkışında etkili olmuştur.

İyi Laboratuvar Uygulamaları, klinik çalışmalar dışında yapılan çevre ve sağlık güvenliği çalışmalarının planlanması, yapılması, takip edilmesi, kaydedilmesi, arşivlenmesi ve rapor edilmesi koşullarını ve yönetim usullerini kapsayan bir kalite güvence sistemidir.

Laboratuvarların bu şekilde belgelendirilmiş olmaları, teknik yeterliliklerinin güvenilir bir göstergesi kabul edilir. Bu durum, laboratuvarların hem ülke içinde hem de ülke dışında saygınlığını ifade etmektedir. Belge alan bir laboratuvarın yeterliliğinin resmi olarak tanınması demektir.

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi Belgesi’ne sahip olan laboratuvarlar, müşterilerine güvenilir test, analiz ve kalibrasyon hizmeti veriyor demektir. Bu durum müşterilerin laboratuvar seçiminde büyük bir kolaylık sağlar.

İyi Laboratuvar Uygulamaları’nın asıl amacı, test verilerinin güvenilirliğinin ve kalitesinin güvence altına alınmasıdır. Bunun yanında insan sağlığı ve çevrenin korunması da bir başka amaçtır. Ayrıca test tekrarlarının önlenmesi ile zaman, maliyet ve kaynak tasarruf da amaçlanmaktadır.

GLP / İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi Temel Prensipleri Nelerdir?

1

Laboratuvar yönetimi ve personel

Her laboratuvarda yöneticiler, laboratuvarların İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi prensiplerine uygun çalışmasından sorumludur.
2

Kalite güvence programı

Laboratuvarlar, İyi Laboratuvar Uygulamaları Sistemi prensiplerine uygun faaliyet gösterebilmek için dokümante edilmiş kalite güvence programına sahip olmalıdır.
3

Laboratuvarlar

Laboratuvarlar, test sonuçlarının sağlıklı olmasını etkileyecek faktörleri en aza indirecek ve rahat çalışma imkanı verecek büyüklükte ve yapıda olmalıdır.
4

Araç gereç, malzeme ve reaktifler

Faaliyetler ile ilgili çevre faktörlerinin kontrolü, verilerin toplanması, saklanması ve yeniden kullanılması için kullanılan araç ve gereçler ve bilgisayarlı sistemler uygun şekilde yerleştirilmiş olmalıdır.
5

Test sistemleri

Testler sırasında fiziksel ve kimyasal bütünlük sağlanmış olmalıdır. Bu nedenle kullanılan cihazlar uygun şekilde yerleştirilmeli ve uygun tasarıma ve yeterli kapasiteye ve sahip olmalıdır. Kullanılan cihazlardan bilgisayarlara direk veri çıkışı ile bilgi aktarılmalı, olası hesap hataları veya gözden kaçmalar engellenmelidir.
6

Test ve referans maddeleri

Laboratuvarlarda kullanılacak bütün test ve referans maddeleri doğru şekilde tanımlanmış olmalıdır.
7

Standart çalışma prosedürleri

Laboratuvarlar tarafından yapılan testler sonucunda üretilen verilerin bütünlüğünü ve kalitesini temin etmek için laboratuvar yöneticileri tarafından onaylanmış yazılı süreçler hazırlanmış olmalıdır.
8

Çalışma performansı

Laboratuvarlarda yapılacak her test çalışması için, çalışma başlamadan önce hazırlanmış bir çalışma planı bulundurulmalıdır. Çalışma planının, çalışmanın amacını ve niteliğini açıklamalı, kodlanmış test maddelerini belirtmeli ve kullanılan referans maddeleri göstermelidir.
9

Sonuçların raporlanması, kayıtların ve malzemelerin saklanması ve depolanması

Her test çalışmasının bitiminde bir sonuç raporu hazırlanmalıdır. Laboratuvarlarda gerçekleştirilen testler ile ilgili olarak, her çalışmaya ait, çalışma planı, ham veriler, test ve referans madde örnekleri ve sonuç raporu, personelin nitelikleri, eğitim ve deneyimler, kullanılan araçların kalibrasyon ve bakımları ile ilgili raporlar, bütün yazılı iş süreçleri ve çevresel izleme kayıtları saklanmalıdır.